Browse Category For

Tänkvärda inlägg av andra

Visar: 1 – 10 av 26 artiklar

Kärlek och respekt…..

……….Till alla som under pandemin vågat så upp för sanning ……..

……….Till alla som vågat gå mot narrativet och visat på en annan bild än den som våra politiker och media försökt skrämma upp oss med……

……….Till alla som manat till lugn och att sitta still i båten…..

………Till alla som riskerat karriär, familj och vänner för att visa på sanningen. Som vågat stå för fakta som våra politiker konsekvent vågat lyssna på.

Citererar här en mycket klok person, Anna Hallén Buitenhuis

Med sorg poppar jag upp champagnen.

Med sorg konstaterar jag att vi foliehattar såg igenom lögnen redan från dag ett – och nu blir våra konspirationsteorier sanna.

Varför med sorg?

Jo, för under dessa två år har en massa människor blivit hatade, uteslutna, missat sina barns skolavslutningar, missat sin universitetstid (en tid som aldrig går att få tillbaka), gamla dött ensamma och övergivna, familjer och vänner splittrats och människor som Marcus Oskarsson har fått driva sin ”hets mot folkgrupp” påhejad av många, och inte stoppad av de med makt att göra så.

Vi som sa sanningen från början har blivit kallade de fulaste av fula ord.

Men mest sorg över att de som egentligen var lurade, nu av stolthet och prestige vägrar se sanningen. De vägrar erkänna sig lurade. De var inte elaka – men de var lurade – och gjorde många elaka handlingar.. Och nu försvarar de sin lögnare – av stolthet. Den gör ont.

Är det verkligen viktigare att skydda sin stolthet än att få tillbaka sin familj, sina vänner och skapa en varm värld igen? Verkligen?

Har jag fog för det jag skriver? Ja.

Källa på det? Ja.

Officiella källor? Ja.

De studier som visar på ”dör som flugor”, ”PCR-testet funkar” och ”om vi inte hade gjort så här hade det varit värre” – de existerar inte.

Men ja, det finns studier som visar på att sprutan är mirakellösningen och den är heeeeelt ofarlig. (För en sjukdom som har extremt låg dödlighet, men stor spridning. Smitta av något ofarligt är inte farligt.) Vem och vilka har gjort dessa stuider? Jo, de som säljer sprutan utan att behöva ta något ansvar.

Jag som stått för sanningen är idag ifrågasatt. Jag är ”märkt” som en ”sån”. Jag möter nu motstånd när jag vill arbeta i den demokratiskt fria värld som Sverige anses sig vara. Jag upptäcker nu att yttrandefriheten har en enorm kostnad. Trots att det jag sa visar sig sant.

Är detta det Sverige du vill vara med att skapa? Ett uppdelat Svergige där bara en sida får höras? Där censur och nedstängning av sociala medier är en vardag, om du inte lyder?

Ja, denna gång kanske du hörde till de lydiga, såsom jag alltid gjort fram till 2020. Jag har alltid känt mig fri och jag fick visst säga vad jag ville… trodde jag. I 55 år var det min ”världsbild”.

”Bara bra med övervakning och kontroll. Sätt dit dom bara. Det gäller ju inte mig” – tills mars 2020. Då jag var den onda. Jag var den som skulle tystas. Ja, jag fick ett skrämmande uppvaknande. Jag trodde jag var vaken och medveten. Så fel jag hade.

Gjorde det ont att få hela sin världsbild krossad? Ja, mycket.

Än värre var att bli hatade för detta.

Och ännu värre om detta nu ska straffa mig i framtiden.

Om jag ska vara ”märkt” för att jag vågade säga sanningen – Kejsaren ÄR naken!

Jag hade rätt under pandemin.

Jag hoppas att jag får fel för framtiden ❤

Jag tror på förlåtelse, kärlek och tillsammans.

Hänger du med på den varma resan?

PS! Vilken tidning vågar ta upp denna? Nu är det dags för nyfikna grävande journalister att visa sitt mod. Är du den modiga?

Hur illa är det egentligen?

Jag stack ju ut hakan häromdagen med ett inlägg inspirerat av Ann Fernholm. Idag tänkte jag skriva ett inlägg på lite samma tema. Eller jag snor det helt skamlöst från Martina Johansson för att jag tyckte hennes inlägg var så bra. Fler behöver läsa helt enkelt. Det här är alltså inte mina ord men jag håller med om vart och ett av det. Sen lever jag absolut inte som jag lär. Men även solen har fläckar…. Så nu kör vi.

”Hur illa är det med godis egentligen?” ”Hur illa är det med en öl till maten ibland?” ”Hur illa är det”-frågorna dyker upp då & då, senast i morse undrade en kollega hur illa det är med socker egentligen när jag bjöd på mina sockerfria chokladbollar 😅 Både socker & sötningsmedel har dåligt hälsorykte, men vad är egentligen värst? 🧐

När jag föreläser i toxikologi brukar jag inleda med citatet ”the dose makes the poison”, & det är sant även här. Hur illa någonting är har att göra med dos & frekvens, men också ursprung, process & om vi har behov av det eller inte. Min spaning är att ”hur illa är”-frågan oftast dyker upp när man har vanor som inte känns så hälsosamma, men man vill liksom att någon expert ska välsigna dem ändå. Som när Agnes Wold säger att ingenting spelar någon roll alls för ingenting går ändå att påverka.

INTE SANT! ❌

Vi har så mycket MER makt än vi tror, & oftast är det så att många små ”ovanor” bygger upp till de krämpor vi tror är kroniska. Bara för att normen är att äta en viss mängd fikabröd om dagen så betyder det inte att det är ofarligt. Dagliga kemikaliebomber i maten & alla hygienartiklar påverkar immunförsvaret i allra högsta grad. Vegetabiliska fetter i färdigmat, snacks & bakverk hamnar till sist i våra cellmembran där de absolut inte hör hemma.

Tittar man på FHM’s statistik över folkhälsan ser man en försämring på många punkter (fler sjukskrivningar, mer allergier, ökning av vissa sjukdomar etc). Livsstilen har en gigantisk del i det, & vad vi stoppar i munnen varje dag har en stor, stor betydelse. Det är lätt att vifta bort eller inte vilja se den sanningen, för då måste vi kanske ändras & det kan bli jobbigt 🙈 Vi börjar försvara snuttefiltarna & jämför oss med andra som gör likadant.

Men för att svara på ”hur illa är”-frågan så vill jag säga att det viktigaste är att ta hänsyn till den individuella hälso-statusen, eftersom det kan räcka med väldigt liten mängd skräp om bägaren redan är full! Men är du frisk, fysiskt aktiv, inga näringsbrister, bra sömnkvalité osv tål du troligen din livsstil, men när det börjar dyka upp ”ålderskrämpor” är det mycket troligare att du har orsakat dem & inte din ålder! 🙃

Läkaruppropet:

Tänkvärt från Läkaruppropet.

Folkhälsomyndigheten har vilselett allmänheten om nyttan av vaccination mot covid-19 genom att bokföra vaccinerade dödsfall som ovaccinerade. Över 900 avlidna med covid-19 har felaktigt presenterats som ovaccinerade och därmed kraftigt förskönat bilden av det vaccinationsprogram som FHM är ansvarigt för. Vi kräver att all rådata redovisas öppet och att det görs en oberoende utvärdering av dödligheten för helt ovaccinerade kontra vaccinerade och för olika undergrupper av vaccinerade.

I FHM:s veckorapporter framgår att man i statistiken räknas som ovaccinerad till och med 14 dagar efter dos 2. Vad denna förflyttning av dödsfall innebär redovisas inte och en felaktig bild presenteras för massmedia och svenska folket. Detta tycks dock inte oroa myndigheten. Journalisten Per Shapiro frågade på Folkhälsomyndighetens presskonferens 27 januari 2022: ”Så varför grumlar ni den verkliga kontrollgruppen och när tänker ni redovisa hur det faktiskt har gått för de icke-vaccinerade jämfört med de övriga?” Britta Björkholm svarade: ”Jag vet inte vad jag ska svara. Vi har väldigt mycket data, vi har väldigt mycket siffror, vi följer upp på många olika sätt. Jag tycker vi är transparenta och redovisar det som är relevant”.1

Vi har begärt ut data från FHM över antalet avlidna i covid-19-infektion 2021, när vaccineringen genomfördes, för fyra grupper:

1) helt ovaccinerade

2) de som har fått dos 1 och mindre än 21 dagar förflutit

3) delvaccinerade: det har antingen gått minst 21 dagar efter dos 1 men dos 2 har inte givits eller dos 2 har givits men mindre än 14 dagar förflutit, samt

4) fullvaccinerade: dos 2 eller 3 har givits, och minst 14 dagar har gått efter dos 2.

Resultatet framgår av tabellen. Folkhälsomyndigheten har i sin redovisning flyttat över dödsfall i grupp 2 (n=666) och 3 (253) till ovaccinerade, vilket felaktigt ökat dödsfallen i denna grupp med 919 personer eller 32 procent. Dessa dödsfall ska tillföras gruppen vaccinerade, som därmed ökar med 919 personer eller 135 procent.

I figuren jämförs de uppgifter som myndigheten i sin senaste veckorapport anger över antalet avlidna i gruppen ovaccinerade med de data som vi fått.2

Fotnot: Veckorapportens siffra för januari 2021 är en annan, för i den ingår personer som hade bekräftad covidinfektion före 1 januari 2021. Vi har därför använt den totala siffran för avlidna i januari 2021 och som bekräftats ha infektionen från 1 januari det året, det vill säga de specifika uppgifter vi fick från Folkhälsomyndigheten. Enligt veckorapporten avled ingen vaccinerad i januari 2021 (vilket betyder att ingen fullvaccinerad avled).

Den nya statistiken inger också misstanke om en förhöjd dödlighet (avlidna per 100 000) i covidinfektion under de första 21 dagarna efter att dos 1 givits jämfört med ovaccinerade; under denna period har totalt 666 personer avlidit. Den höga mortaliteten kopplat till vaccinet kan ha flera orsaker. Massvaccineringen har genomförts mitt under en stor smittspridning, vilket normalt inte sker, till exempel ges influensavaccin innan smittan kommit till ett land. Det finns även belägg i preprintstudier för att vaccinen kan öka dödligheten i covid den första tiden efter injektionen.3,4 Flera förklaringar till infektionskänslighet efter covidvaccineringen har föreslagits, däribland sjunkande lymfocyter dagarna efter injektion av Pfizers och AstraZenecas vaccin.5 Immunsystemets resurser spenderas och räcker inte till för att samtidigt hantera andra infektioner.

Vi hävdar att för att korrekt utvärdera vaccinens effekter så måste alla personer som injicerats anses vaccinerade. Även om signifikant immunitet via antikroppar inte uppstår förrän det gått 21 dagar efter dos 1 eller 14 dagar efter dos 2, så måste vid utvärdering av vaccinens effekt även dödstalen under dessa tidsspann redovisas. Om dödligheten är högre under perioder innan vaccinen hunnit skapa immunitet jämfört med dödligheten för ovaccinerade, så är ju skyddseffekten negativ.3,6

För att få ut informationen har vi varit tvungna att betala FHM. För att allmänheten ska kunna fatta ett välgrundat beslut om vaccinering begär vi att FHM offentligt och tillgängligt för allmänheten redovisar rådata över dödstal för helt ovaccinerade personer samt de som är vaccinerade från den dag de fått dos 1. Dödlighet för dessa grupper samt några undergrupper av vaccinationsgruppen borde också beräknas för de som fått: 1) dos 1 och mindre än 21 dagar förflutit, 2) dos 1 och det förflutit minst 21 dagar men dos 2 har ännu inte getts, 3) dos 2 och mindre än 14 dagar förflutit, 4) de som fått dos 2 och minst 14 dagar förflutit, 5) dos 3 och mindre än 14 dagar förflutit och 6) dos 3 och minst 14 dagar förflutit.

Måste man ha en fjärde vaccinspruta?

Uppdaterat 28/4: Äntligen har jag hittat artikeln, det är en insändare från DN Debatt av Mårten Olsson.

Folkhälsomyndigheten måste anpassa sina råd efter sin egen statistik om insjuknade i covid-19. Den mildare omikronvarianten av viruset gör att det är dags att dra tillbaka rådet om en fjärde vaccindos, skriver Mårten Olsson.


”Tycker du att jag behöver en fjärde dos?” Min vän lät lite förvirrad i telefon när han undrade om en fjärde dos vaccin mot covid-19 är nödvändig.

Han är 68 år och hämtar huvuddelen av sin information från tv:n och som majoriteten av oss svenskar (62 procent) har han följt rekommendationerna och vaccinerat sig med tre doser. Trots detta åkte han på omikron-varianten av viruset i februari.

Jag svarade honom att det såklart är hans eget beslut. men lovade ändå gräva lite och återkomma med färska siffror från vårens aktuella utveckling. Så vad går då att hitta i myndigheternas egen statistik? Och vad hände, när delta blev omikron?

Första frågan som är värd att titta på är: Skyddar vaccinering fortfarande mot risken att smittas? Och i så fall hur mycket?

Jag har jämfört gruppen vaccinerade (med två eller fler doser) och ovaccinerade. Som underlag använde jag de sju senaste veckorapporterna från Folkhälsomyndigheten, avseende vecka 8-14.

Resultat: Antal bekräftade fall av smitta vecka 8–14. Totalt 64 877. Av dessa var 55 551 (85,6 procent) vaccinerade och 9 326 (14,4 procent) ovaccinerade.

Intressant nog är andelen vaccinerade som smittats till och med aningen högre än den andel av befolkningen som tagit två eller tre doser (84,7 procent). Uppenbarligen skyddar vaccinet inte längre mot smitta. Andelen ovaccinerade som smittats är ungefär lika stor som andelen ovaccinerade.

Den andra frågan som jag undersökt är: Skyddar vaccinet fortfarande mot covidrelaterade dödsfall?

Av 1 302 dödsfall vecka 8–14 var 1 125 vaccinerade (86,4 procent) och 177 (13,6 procent) var ovaccinerade. Här ser vi en tydlig indikation på att vaccinet inte längre skyddar mot dödsfall. Detta är anmärkningsvärt och går stick i stäv med vad som allmänt sägs om vaccinets effektivitet mot dödsfall.

Vad gäller patienter som intensivvårdas är det svårare att dra några bestämda slutsatser. Dels då det statistiska underlaget från perioden v. 8-14 är så pass litet och dels att FHM räknar bort vaccinerade under de veckor som de understiger tre personer i en region.

Men vi kan ändå titta på siffrorna. Totalt var 181 inlagda, varav 122 vaccinerade (67,5 procent) och 59 ovaccinerade (32,5 procent).

Av dessa siffror skulle man eventuellt kunna dra slutsatsen att vaccinerade fortfarande har en något minskad risk att läggas in på en intensivvårdsavdelning. Trenden under våren har samtidigt varit en avtagande vaccineffekt och en växande andel vaccinerade bland intensivvårdade covidpatienter över tid. Men med tanke på det låga studieunderlaget är det svårt att dra någon konkret slutsats angående IVA-inläggningar.

Sammanfattningsvis visar de aktuella siffrorna från de senaste sju veckorapporterna följande:

● Vaccineringen skyddar inte längre mot smitta

● Vaccineringen ser inte ut att skydda mot död.

● Vaccineringen kan eventuellt ge en något minskad risk att drabbas av allvarlig sjukdom.

Siffrorna såg annorlunda ut under hösten 2021 när myndigheterna pressade på för att nå ut med den tredje dosen. Vid den tidpunkten kunde man se att vaccineringen gav effekt. Då var ovaccinerade klart överrepresenterade bland smittade, allvarligt sjuka och dödsfall i covid-19.

Men i början av 2022 tog omikron över och spelplanen förändrades radikalt. Genombrottsinfektioner blev vardag och smittan tycktes ta fart bland familj och vänner, dubbel och trippelvaccinerade blev smittade utan urskiljning.

Skulden lades på de ovaccinerade och det infördes vaccinpass samtidigt som man försökte isolera ovaccinerade från samhällslivet. Trots dessa starka åtgärder tog pandemin ny fart under vintern bland både vaccinerade som ovaccinerade.

Trots detta fortsätter myndigheternas med den starka uppmaningen, att alla bör vaccinera sig med tre doser samt rekommenderar alla över 65 år att ta en fjärde dos.

De tidigare argumenten att vaccinet skyddar mot smitta och ger ett starkt skydd mot allvarlig sjukdom och dö, används fortfarande allmänt som ett mantra, men har uppenbarligen tappat verklighetsgrund.

Med ovanstående faktaunderlag från Folkhälsomyndigheten gör jag bedömningen att en fjärde dos inte längre ser ut att tillföra något av värde. Snarare skulle en sådan dos kunna ge en ökad risk för biverkningar och obehag. Vad gäller min vän har han ju dessutom redan erhållit ”naturlig immunitet” genom sjukdomen.

Nuvarande argument för ytterligare injektioner baseras på gamla analyser från i höstas och i vintras. För att få folks förtroende måste myndigheterna bli snabbare på att anpassa sig till verkligheten och vara beredda att omvärdera sina metoder. Att maximera vaccineringen bör inte vara ett självändamål.

Äpplen och lastbilar

Låt oss för enkelhetens skull säga att poliovacciner och mässlingvacciner fungerar. Oavsett om det gör detta eller ej. (Så slipper vi fastna på ruta ett.)

Dessa virus är stabila och ”samma” vaccin fungerar år efter år.

Hur har influensavaccinerna fungerat? Har vi utrotat influensan? Eller är den återkommande vart år? I olika varianter? För enkelhetens skull, låt oss komma överens om att den återkommer vart år och dödar mellan 500-2000 vart år (i Sverige) beroende på styrka.

Dessa virus är instabila och muterar i hög hastighet.

Ska i nu jämföra Covid-19 med den första gruppen eller med den andra gruppen? Tyvärr tveklöst med den andra gruppen. Det är ett mycket instabilt högmuterande virus som vi kommer få leva med för alltid, såsom med influensan.

Att jämföra det med polio och mässlingen är som att jämföra äpplen med lastbilar.

Hjärtmuskelinflammationerna bland unga vuxna har (enligt mainstreammedia – och den tror ju de flesta på idag) ökat med 15 gånger. De skriver sen ”med det är ändå så ovanligt att det är värt riskerna”. Här behöver vi stanna upp. De unga vuxna hade från början en risk på ca 0%. Är det verkligen värt riskerna för unga vuxna att gå från 0% till en ökning på 15 gånger – även om det är FÅ individer?

Tanken var att offra unga vuxna för att rädda gamla multisjuka till att hinna dö av sina andra sjukdomar och inte tippa över av Covid-19. Nu har forskningen och verklighetens visat att det funkade inte. De dog i alla fall.

Vi blandar ihop virus. Vi blandar ihop målgrupper. Och vi drar ologiska slutsatser baserade på tyckande. Och de som ifrågasätter denna glidande logik får en massa negativa epitet slängda i ansiktet.

Hets mot folkgrupp är i dag accepterat – båda av politiker och journalister. Nyfikna frågor klassas som ”anti-” och ”förnekare”. Om frågorna är så fel och utan grund så bor de de vara lätta att svara på utan att behöva ta till strategin att förlöjliga och förringa budbäraren. Eller hur?

Dr Reiner Fuellmich, advokat, ställer nu alla dessa frågor MED BEVIS. Varför står inte detta på löpsedeln i alla våra tidningar? Tystnaden säger en del. Vad är de rädda för? Har han helt fel så borde man kunna lyfta honom utan risk, eller hur?

Att helt tysta en sida av informationen kallas propaganda. Oavsett var du landar i detta ämne, vill du inte få all information? Även den du inte håller med om? Så du i alla fall har en chans att förkasta? Så vill jag ha det. En rak och ärlig debatt med två sidor så jag kan lyssna på båda. Och sen ta ställning.

Tänk om bara ETT parti fick mediatid inför valet i höst och alla andra tystades. Ditt parti var ett av de som tystades. Och skrev du om ditt parti så markerades det med ”Fake News” och du fick ditt konto spärrat (till efter valet).

En smula ironi men ändå ett uns av sanning

Rickard Albo:

Förbjud det som är naturligt, förbjud alternativmedicin!

  • Läkemedel och AI är framtiden!

Jag vill till en början förklarar min stora kärlek till Klaus Schwab på World Ekonomic Forum. Inte bara för att hans engelska brytning är så sensuell och att han pratar så tydligt, utan också för att hans storslagna visioner om AI och om att operera in chip i hjärnan. Att operera in chip i våra hjärnor tycker jag verkligen är på tiden. Fan, att vi inte börjat med tidigare! Så j**** smart ju! Kanske man kan operera in ett chip så att man inte behöver tänka mer. Det är så sjukt jobbigt att tänka hela tiden! Hoppas verkligen Klaus Schwab kan hjälpa mig att bli av med mina jobbiga tankar som tynger mig dagligen. Det hade varit så skönt!!!

När de börjar med chip i hjärnan kommer jag vara en av de första frivilliga att ställa upp. Ju mer obeprövat, desto mer spännande! Det har vi lärt oss inte minst under 2021 där det var så spännande att se vilka resultat vi skulle få med de nödgodkända C-19 vaxxinen! Berättar mer om det längre ner i texten…

Tragiskt är ju att det finns foliehattar som menar att man kan styra människor som har ett chip i hjärnan. Vilket skitprat! Och skulle det vara sant, vilket det inte är, så har vi sådana fina ledare som alltid vill vårt bästa, så jag skulle med stor tillit operera in chip i hjärnan. Varför skulle någon vilja manipulera mig!?

Jag blev så himla glad igår när den helt politiskt oberoende tidningen Aftonbladet skrev att man inom EU skall utreda om att sänka maxnivåerna på D-vitamin och jod. Hurra! Detta fantastiska icke korrupta EU som också arbetar så gediget för att stärka folkhälsan i hela Europa. Så skönt de förmodligen sänker maxdoserna eftersom jag varit så rädd att överdosera dem under mina åtta år som jag tagit både jod och D-vitamin. Skönt att jag inte behöver läsa själv på burken eller flaskan vilka doser jag ska ta, utan att nu känner jag en sådan trygghet i att staten och EU hjälper mig med det! Så skönt att slippa läsa och tänka själv!
Eftersom det varit så många personer som drabbats av toxiska doser av D-vitamin och jod, eller ja, även om få eller ingen drabbats av toxiska doser så ska vi ändå vara på den säkra sidan tycker jag, det är självklart! Ibland finns det faktiskt folk som inte kan läsa på burkarna vilka doser de ska ta och då måste vi absolut ta hänsyn till det!

Egentligen tycker jag att de borde förbjuda alla hälsopreparat (vitaminer, mineraler, örter), men att dra ner på doserna är i alla fall ett steg i rätt riktning! Som tur är har EU redan förbjudit massor av örter, homeopatimedel etc som ju är alldeles för naturligt för att vara bra för vår hälsa. Jag menar, så naturliga preparat med extremt få biverkningar kan inte vara bra för hälsa, det säger sig självt! Det är ju helt logiskt! De har funnit alldeles för länge på jorden och det talar för att de snart är föråldrade. Tacka vet jag den nya läkemedelsindustrin som bara funnits i drygt 100 år och är modern. Det måste ju vara mer troligt att läkemedel fungerar bättre eftersom de är så nya jämfört med det som funnits länge på jorden, för vi vet ju exempelvis att nya bilar fungerar mycket bättre än gamla, så det måste ju stämma även i det här fallet!

Sedan tycker jag också det är så fantastiskt att vi har så många empatiska politiker i vårt land som alltid fattar beslut för bästa möjliga folkhälsa. Jag menar, vilken tur att de förbjöd läkare att skriva ut hydroxiklorokin och ivermectin när pandemin började, annars hade ju inte befolkningen kunnat ta del av dessa välbeprövade, högeffektiva och säkra C-19 vaxxin. Okej, kanske inte helt säkra då hundratals dog och över 9000 drabbades av allvarliga biverkningar.

Och sådan tur att vaxxinen innehöll mRNA tekniken som aldrig tidigare testats på människor. Härligt! Jag gillar verkligen läkemedelsbolag och politiker som är modiga och vågar ”gambla” med människors hälsa! Jag menar, ingen kommer ju ihåg en fegis, ibland måste man chansa. Sometimes you win, sometimes you lose, that’s life. Nä, min tacksamhet över våra kompetenta och extremt högutbildade politiker är verkligen det som fyller mitt hjärta med kärlek dagligen! Tack för att ni finns fina ni!

Många foliehattar rekommenderade att vi skulle börja äta bättre kost och äta kosttillskott såsom d-vitamin, c-vitamin och zinc. Jag säger bara hahaha. Skulle vitaminer och mineraler som är så naturligt kunna stärka vårt immunförsvar, vilket skämt! Som tur var hade vi läkaren och hälsogurun Agnes Wold som kastade sanningen rakt i foliehattarnas ansikte genom att säga: ”Det går inte att stärka ditt immunförsvar”. Haha, där fick de så de teg de där foliehattarna! Tack Agnes Wold för att du är så upplyst när det gäller hälsa! Så tacksam att vår helt oberoende media bjuder in hälsoexperter som Agnes Wold istället för att bjuda in forskare inom kost- och näringslära eller kost- och näringsterapeuter. Tänk vad mycket ”fake news” de skulle sprida om kost, vitaminer och mineraler, vilket skulle vilseleda människor till hälsa.
Om du, Agnes Wold, i framtiden skulle börja arbeta som hälsocoach så blir jag gärna din klient! Jag menar, då slipper jag ju ta ansvar för min hälsa själv. Det känns väldigt skönt att slippa att både tänka själv och ta ansvar! Mer sånt! Don’t worry, be happy! Lev livet! Ät vad fan du vill, det spelar ändå ingen roll!

Sedan uppskattar jag också så mycket att staten subventionerar välbeprövade läkemedel som tagits fram genom helt oberoende forskning, samtidigt som man beskattar egenföretagare som jobbar med alternativmedicin. Staten subventionerar alltså de som lindrar symtom medan människor själva får betala för de som kan läka och hela dem. Återigen ett helt logiskt resonemang! Jag tycker vi ska beskatta alternativmedicinare ännu mera för det skall verkligen kännas i plånboken att bli botad och helad. Bara dom rika ska ha råd att gå på Alternativmedicin. Det kanske skulle motivera folk att tjäna lite mer pengar om de vill bli botade vilket skulle öka sysselsättningen i Sverige!!! Smart va!! Varför har inget tänkt på det tidigare!?

Till slut vill jag uppmana dig att fortsätta att ha full tillit till staten och lita på allt de gör för vår hälsa, speciellt när det gäller vaxxin som tas fram på mindre än ett år! Sluta tänk, reflektera och samla fakta! Då finns det risk att du blir en konspirationsteoretiker! Det är mina råd till dig för en bättre framtid!

Mvh Rickard

PS: Om ni har intervjun med Klaus Schwab, där han så fint berättar hur han önskar att vi människor skall operera in chip i hjärnan i framtiden, så får ni gärna länka den i kommentarsfältet. Tack!

Från Sjuksköterskeuppropet

Idag vill jag dela en tänkvärd text från sjuksköterskeuppropet.

”Det är lättare att lura människor om desinformationen kommer från läkare och sjuksköterskor”

Denna kommentarer fick vi nyligen av någon som tycker att vi i Sjuksköterskeuppropet (samt Läkaruppropet) sprider desinformation och att det är problematiskt för då kanske människor tror på oss eftersom vi ju är vårdpersonal.

Kommentaren var på många vis huvudet på spiken! För den massformering som hälso- och sjukvården utsatts för av politiker, myndigheter och media gör att den bidrar till att sprida en viss enkelriktad information till människor vars tillit till vården är stor och som räknar med att den vill deras bästa. Det vi i Sjuksköterskeuppropet försöker göra är att belysa just detta problem och gör allt som står i vår makt för att få fram så korrekt information som möjligt till svenska folket avseende allt som rör Covid-19.

Vi tror dock inte att de människor som arbetar inom den allmänna hälso- och sjukvården vill människor illa, tvärtom. De är ju våra älskade kollegor och flertalet av oss arbetar också där sida vid sida med dem! Men om majoriteten av de människor som jobbar inom vården blivit lurade och/eller bara följer direktiv uppifrån utan att ifrågasätta den vård som ges, kan människor då verkligen lita på sjukvården? Kan vi lita på att dess agerande genom hela ”pandemin” varit den bästa och givits utifrån medicinskt korrekta grunder?

Vad skulle det innebära om sjukvården blivit grundlurad under dessa två år? Vad skulle hända om PCR- och antigentesterna avskrivs som diagnostiska instrument och om antalet smittade därmed inte är korrekt?
Vad skulle det innebära om sjukvården undanhållits förebyggande/botande behandlingsmetoder och läkemedel, inte bara kopplat till Covid-19 utan även vad gäller andra sjukdomar/tillstånd? Eller om all censurerad information, forskning och varningar, bl a kopplat till Covid-injektionerna, från dedikerade forskare/läkare nådde ut i allmän media? Vilka konsekvenser skulle det få om fler inom vården och även patienter började ifrågasätta sjukvårdssystemet, de krafter och intressen detta styrs av och kanske upptäckt samma oegentligheter som vi gjort?

En sak är säker: läkemedelsindustrin, politiker och myndigheter har ett fast grepp om det sedan länge uppbyggda sjukvårdssystemet, ett system som innefattar alltifrån utbildningar, forskning, behandlingsmetoder till själva arbetet på golvet. Har myndigheter och politiker en historia av att alltid tala sanning eller har de ljugit förr? Hämtar dessa sina direktiv från andra högre instanser och vilka är de isåfall? Förekommer det jäv- och maktintressen inom ämnet folkhälsa både i vårt land och globalt?
Detta är viktiga frågor att ställa sig.

För människor har farit och far illa och kommer att fortsätta att ta skada om inget förändras, av bl a restriktioner, undanhållande av behandling och injicering av, i detta fallet, skadlig mrna-teknik.
Vad mer kan hända inom ramarna för hälso- och sjukvården, som kanske inte är för patientens bästa, om vi bara lyder order uppifrån?

Vi som vårdpersonal är enligt de etiska värdegrunderna ålagda att reflektera, analysera, våga ifrågasätta och ha modet att lyfta upp felaktigheter i ljuset om vi märker att patienter far illa. Det är det vi gör nu! Vi ska vara de nålsögon och säkerhetsventiler som vård och behandlingsmetoder passerar igenom över till patienten. Och dessa nålsögon är vi stolta över att vara!

Besök gärna vår hemsida, https://sjukskoterskeuppropet.se/
Där finns vår deklaration som ni gärna får skriva under och dela 💚

Ansvar

Att ta ansvar är att vuxen? Att falla offer för sin egen passivitet är enkelt. Bekvämt. Eller? Kanske bara tills det bekväma blir så obekvämt att man tvingas ta ansvar?Hur jag än bortförklarar eller rättfärdigar något för mig själv så är det ändå jag som har ansvar för mig själv. Jag får leva med konsekvenserna.Det …

%d bloggare gillar detta: