2 oktober 2023

Ett erkännande, en ursäkt

Det här inlägget är fastnålat! Scrolla vidare för att läsa mina senare inlägg.

Jag tänker ofta att personer runt omkring mig tycker att jag överdriver med allt som varit. Men problemet är att det inte bara är i Sverige. Det är ett fenomen som setts över hela världen. Biden har önskat olycka över de ovaccinerade, Österrike införde böter och vaccinationstvång. I USA fick inte vårdanställda jobba som inte tagit vaccinet. Jag läste att vårdanställda i USA som drev en rättsprocess nu har vunnit och får skadestånd. Förr eller senare kommer rättvisa och det som är gott segra.

Häromdagen så fick jag nys om en video där en person skrivit ett brev, vem som skrivit brevet är lite oklart men det spelar egentligen ingen roll. Det viktigaste är budskapet. Först hade jag tänkt att skriva ner det som sägs i videon men det behövdes inte. Jag googlade på en person som tros skrivit texten och då hittade jag den, färdig och redo att copy pasta.

Jag blev faktiskt rörd när jag läste och hörde texten, kändes fint att någon någonstans i världen tagit sig tiden att skriva brevet och få det publicerat. Jag tackar ödmjukast och hoppas på att fler snart har modet att följa efter. Brevet är på engelska men i stora drag lätt att förstå.

”24 months after the WHO announced that the world was gripped by a deadly covidpandemic, views and opinions vary as who was right or wrong and whether science was sacrificed to the quest to pollute the peoples´minds and bend their will for motives other than health and safety for the worlds populations.

‘If Covid were a battlefield, it would still be warm with the bodies of the unvaccinated.”

Thankfully the mandates are letting up, and both sides of the war stumble back to the new normal.

The unvaccinated are the heroes of the last two years as they allowed us all to have a control group in the great experiment, and highlight the shortcoming of the Covid vaccines.

The unvaccinated carry many battle scars and injuries as they are the people we tried to mentally break, yet no one wants to talk about what we did to them and what they forced ‘The Science’ to unveil.

We knew that the waning immunity of the fully vaccinated had the same risk profile as others within society, as the minority of the unvaccinated; yet we marked them for special persecution.

 We said they had not ‘done the right thing for the greater good’ by handing their bodies and medical autonomy over to the State.

Many of the so-called health experts and political leaders admitted the goal was to make life almost unlivable for the unvaccinated, which was multiplied many times by the collective mob, with the fight taken into workplaces, friendships, and family gatherings.

Today, the hard truth is none of it was justified as we took a quick slide from righteousness to absolute cruelty.

We might blame our leaders and health experts for the push, but each individual within society must be held accountable for stepping into the well-laid-out trap.

We did this despite knowing full well that principled opposition is priceless when it comes to what goes inside our bodies, and we let ourselves be tricked into believing that going into another ineffective lockdown would be the fault of the unvaccinated and not the fault of the toxic policy of ineffective vaccines.

We took pleasure in scapegoating the unvaccinated because after months of engineered lockdowns by political leaders blinded by power, having someone to blame and to burn at the stake, felt good.

We believed we had logic, love, and truth on our side, so it was easy to wish death upon the unvaccinated. 

Those of us who ridiculed and mocked the non-compliant did it because we were embarrassed by their courage and principles and didn’t think the unvaccinated would make it through unbroken, and we turned the holdouts into punching bags.

 {Fauci, Rachelle Walensky, Biden, Caribbean Ayatollah Gonsalves, unvaccinated spittle Camillo Gonsalves, Gaston Browne, Stop Jack assing yoself Keith Rowley} and the other cast in prominent roles need to be held to account for vilifying the unvaccinated in public and fueling angry social media mobs.

The mobs, the mask Nazis, and the vaccine disciples have been embarrassed by ‘betting against’ the unvaccinated because mandates only had the power we gave them.

It was not compliance that ended domination by Big Pharma Companies, Bill Gates and his many organisations, and the World Economic Forum…It was THANKS to the people we tried to embarrass, ridicule, mock and tear down.

 We should all try and find some inner gratitude for the unvaccinated as we took the bait by hating them because their perseverance and courage bought us the time to see we were wrong. 

So, if mandates ever return for Covid or any other disease or virus, hopefully, more of us will be awake and see the rising authoritarianism that has no concern for our well-being and is more about power and control. 

The War on the Unvaccinated was lost, and we should all be very thankful for that.”

Källa HÄR och HÄR

UPPDATERAT 22/8 En svensk översättning. Den är inte perfekt, men duger gott!

The Vincentian – Översatt till svenska direkt från krönikan

”De ovaccinerade kommer att bli rättfärdigade

Tjugosju månader efter att Världshälsoorganisationen meddelade att världen har gripits av en ”dödlig” Covid-pandemi varierar åsikter och synsätt fortfarande om vem som hade rätt eller fel, om vetenskapen blivit offrad sin strävan att förorena folkets sinnen, och förvrängts för andra motiv än hälsa och säkerhet för världens befolkning.

Vi citerade utförligt från en kolumn skriven av Susan Dunham, en vaccinerad australiensisk journalist vars åsikt är värd att noteras.

”Om Covid vore ett slagfält skulle det fortfarande vara varmt av de ovaccinerades kroppar.”

Tack och lov är restriktionerna släppta och båda sidor av kriget snubblar tillbaka till det nya normala.

De ovaccinerade är de senaste två årens hjältar eftersom de tillät oss alla att ha en kontrollgrupp i det stora experimentet och lyfta fram Covid-vaccinernas brister.

De ovaccinerade bär på många stridsskador eftersom de är människorna vi försökte bryta ner mentalt, men ingen vill prata om vad vi gjorde mot dem och vad de fick ”vetenskapen” att avslöja och synliggöra.

Vi visste att den avtagande immuniteten hos de fullt vaccinerade hade samma riskprofil som andra inom samhället, som minoriteten av de ovaccinerade; ändå stämplade vi dem med särskild förföljelse.

Vi sa att de inte hade ”gjort det rätta för ”allmänhetens bästa” genom att lämna över sina kroppar och medicinska autonomi till staten.

Många av de så kallade hälsoexperterna och politiska ledarna medgav att målet var att göra livet nästan outhärdligt för de ovaccinerade, vilket sedan multiplicerades många gånger av den kollektiva pöbeln, i kampen mot arbetsplatser, vänskap och familjesammankomster.

Idag är den hårda sanningen att inget av det var berättigat när vi snabbt förflyttade oss från rättfärdighet till absolut grymhet.

Vi kan skylla på våra ledare och hälsoexperter för denna push, men varje individ i samhället måste hållas ansvarig för att ha klivit in i välplanerade fällan.

Vi gjorde detta trots att vi mycket väl visste att grundläggande motstånd är ovärderligt när det kommer till vad som händer i våra kroppar, och vi lät oss luras in i ännu en ineffektiv lockdown och restriktioner som skulle vara de ovaccinerades fel och felet av de giftiga policies av ineffektiva vacciner som skedde.

Vi njöt av att göra de ovaccinerade för det kändes bra efter månader av konstruerade nedstängningar av politiska ledare som var förblindade av mak i sin strävan ha någon att skylla på och att bränna på bål.

Vi trodde att vi hade logik, kärlek och sanning på vår sida, så det var lätt att önska död för de ovaccinerade.

De av oss som förlöjligade och hånade de olydiga gjorde det för att vi skämdes över att vi saknar deras mod och principer och inte trodde att de ovaccinerade skulle klara sig opåverkade och onedbrutna, och vi förvandlade de motstridiga till slagpåsar.

{Fauci, Rachelle Walensky, Biden, Caribbean Ayatollah Gonsalves, Camillo Gonsalves, Gaston Browne, Keith Rowley} och de andra huvudpersonerna i framstående roller måste ställas till svars för att förtala de ovaccinerade offentligt och driva på arga sociala medier media mobbar

Folkmassorna, maskfascisterna och vaccinsekten har skämts över att ”gå emot” de ovaccinerade eftersom mandaten bara hade den makt vi gav dem.

Det var inte lydnad som avslutade makten som Big Pharma och Bill Gate och hans många organisationer, och World Economic Forum hade. Det var TACK vare människorna vi försökte skämma ut, förlöjliga, håna och bryta ner.

Vi borde alla försöka hitta lite tacksamhet för de ovaccinerade när vi själva tagit betet genom att hata dem, deras uthållighet och mod gav oss tid att se att vi hade fel.

Så, om restriktioner någonsin kommer tillbaka för Covid eller någon annan sjukdom eller virus, kommer förhoppningsvis fler av oss att vara vakna och se den ökande auktoritära makten som inte bryr sig om vårt välbefinnande och mer handlar om makt och kontroll.

Vi förlorade kriget mot de ovaccinerade och vi borde alla vara mycket tacksamma för det.

Hannas krypin

Min blogg startades i mars 2007 som en vardagsblogg med mycket fokus på mode. För några år sedan började jag fokusera på träning och hälsa ur olika perspektiv. Min stora passion är pilates och min dröm är att ha en egen pilatesstudio. Men jag drömmer också om att plugga till sjuksköterska och det närmsta målet just nu är att plugga till specialistundersköterska inom intensivvård och akutsjukvård. Det ska jag ta tag i nästa höst. Häng med mig här på bloggen genom högt och lågt! Just nu är det mycket fokus på ren omvärldsspaning. Vad händer i vår värld egentligen och vad vill våra politiker? Du kan även följa mig på instagram: @hannafialotta och på Facebook: Hannas Pilates VÄLKOMMEN TILL MIG!

Visa alla inlägg av Hannas krypin →

11 tankar på “Ett erkännande, en ursäkt

 1. Itnressnat läsning. Kan också tycka att detta med valfriheten vad gäller vacinationer har funnits på ett sätt men inte på ett annat. Jag har valt att ta fyra sprutor och jag har också under pandemitiden varit försiktig men inte alls isolerat mig. vi har rest en del och det hade inte varit möjligt utan vaccinationerna. Och om jag skulle ha blivit sjuk hoppas jag att jag just genom vaccinationerna inte skulle behöva belasta IVA. Och de som låg där och avled hade det ju bedrövligt innan de dog. Jag hoppas på att slippa just det.
  Hitintills har jag inte haft Covid . Vi har umgåtts med de som varit ovaccinerade men med de som med andra sågs vi oftast ute under den värsta pandemitiden
  När svininfluensan hägrade som värst bodde vi i Peking men vaccinerade oss inte.Däremot var det noggrann provtagning vad gäller feber ett par gånger om dagen på mitt jobb.
  Önskar dig en fin tisdag.

  1. Jag är inte kritisk till att man tar sina sprutor. Iallafall inte som äldre och kanske i riskgrupp. Jag är emot hur många som valt att avstå blivit behandlade och jag är emot hur ingen vill ta ansvar för de som faktiskt blivit riktigt sjuka av vaccinet. Hur snabb man är att frikänna vaccinet som orsak men inte när det handlar om att vara sjuk i covid. Det är sådan dubbelmoral eller vad man ska säga.

 2. Pingback: HANNAS KRYPIN
 3. Med facit i hand är allting lätt blir väl min spontana kommentar. Det är i alla fall tur att vi har en valfrihet när det gäller att vaccinera oss. Husse ska ta sin fjärde spruta nästa vecka och det flaggas redan upp för en femte. Själv kommer jag inte att ta fler.

  1. Fast det är ju just det som många inte haft. Inte ens i Sverige har det varit valfritt. Jag har otaliga exempel på personer som tagit sprutan på grund av krav ifrån cheferna och då är det inte ett eget val längre. Poängen är inte att ha rätt eller fel utan snarare hur klimatet varit mot den som inte velat. Oavsett orsak egentligen. Hade det varit valfritt på riktigt så hade det här inlägget inte ens behöva se dagens ljus.

   1. Det håller jag i och för sig med om men samtidigt så kan man fundera om arbetsgivaren hade rätt. Alternativet var ju att omplacera… Minns själv hur ifrågasatt jag blev när jag inte vaccinerade mig mot svininfluensan. Blev kallad egoistisk och osolidarisk av en kollega…

    1. Nej jag tror inte att de hade rätt med tanke på att alla har ju faktiskt smittat som varit sjuka oavsett vaccinationsstatus. Jag vaccinerade mig mot svininfluensan, just för att en kollega sa att jag var både oempatisk och osolidarisk. Jag var inte tillräckligt stark då att stå emot. Kanske därför jag också var mer envis med att jag inte skulle vaccinera mig den här gången. Sen har ju mitt beslut förstärkts av egen erfarenhet och att jag läst på.

 4. Mycket bra artikel .Denna häxjakt på ovaccinerade var ju hemsk. Jag tror det berodde på att människor handlade i panik eftersom folk bara ville få ett slut på eländet. Jag försvarar inte deras beteende men jag tänker att det kan vara en förklaring. Nu vet vi ju att detta med vaccination har ju inget med smittspridningen att göra. Men då visste man ju inte det. 🙂

  1. Ja så är det också. Människor har varit rädda men det är verkligen ingen ursäkt. Bara en förklaring kring varför det blivit som det blivit. Men vi måste också lägga till politikernas ansvar. De har inte direkt förhindrat den här häxjakten. Snarare tvärtom.

Lämna ett svar

%d bloggare gillar detta: