Tänkvärda inlägg av andra

Leker folkhälsomyndigheten med data? Per Shapiro:

Jag har följt med spänning allt som AnnCathrine Engwall och hennes man Bo Engwall skrivit och pratat om. Jag blev därför inte besviken på intervjun med Per Shapiro och paret Enqwall. Intervjun är väldigt intressant. Texten nedan har Per skrivit, den är så tänkvärd. Provocerande absolut och jag har funderat på om jag ska dela texten eller inte. Idag är det dags. Läs hela och begrunda!
”Vår historia kommer också att skrivas en vacker dag. Jag vill härmed uppmana alla redaktörer och journalister att ställa sig på rätt sida. Ni kan aldrig mer säga att ni inte visste bättre.”
Min senaste artikel handlar om det  manipulativa förskönandet av effektiviteten hos C-vaccinet.
Fotnoter och referenser finns i länken längst ned.
”Den som trålar igenom Folkhälsomyndighetens diarium kan finna ett mejl från Björn Hammarskjöld, som är professor i pediatrik. Han kritiserar de definitioner av vaccinerad och ovaccinerad som myndigheten tillämpar:
”Enligt vetenskap, lag, etik och moral är dessa definitioner inte bara felaktiga, de måste betraktas som oredlighet i forskning.
Är man ovaccinerad så har huden ännu inte penetrerats av en nål innehållande ett medicinskt preparat som kallas vaccin.”
Hammarskjölds definition är väl så nära sunt förnuft man kan komma. Men Folkhälsomyndigheten använder alltså helt andra kriterier:
”För närvarande betraktas de personer som har vaccinerats med två doser vaccin mot covid-19 som vaccinerade. Det ska ha gått minst två veckor sedan den sista dosen gavs.”
Det vill säga: Som ”ovaccinerade” betraktas personer som inte fått någon dos, som endast har fått en dos, och som har fått två doser, men där det ännu inte gått två veckor sedan sist.
Här döljer sig två lömska trolleritrick. Dels förstör man den verkliga kontrollgruppen, och buntar ihop de ovaccinerade med dem som fått en dos och dem som fått två doser, beroende på hur lång tid som förflutit sedan injektionen.
Dels tar Folkhälsomyndigheten konsekvent utfallen under den kritiska perioden efter varje spruta och bokför dem på den grupp man kallar för ”de ovaccinerade”. Forskning och klinisk erfarenhet tyder på att de sköraste av de vaccinerade har en förhöjd risk att få svår covid och andra infektioner just under den här kritiska perioden direkt efter vaccination.
Det är av den anledningen man undviker att vaccinera gamla och sköra människor mot säsongsinfluensa mitt under galopperande smittspridning. Man vaccinerar alltid innan säsongen börjar, just för att inte utsätta riskgruppen för det ”tvåfrontskrig” som kan uppstå när immunförsvaret inriktas på att hantera vaccinet som kommer in i kroppen och därmed nedprioriterar bekämpningen av en samtidig smitta. Viruset kan då föröka sig ostört, nå höga nivåer och därmed ge svårare sjukdomssymtom. I statistiken har det ibland sett ut som en puckel av sjukhusinläggningar och dödsfall, ifall denna praxis inte följts.
Det som sker är alltså att Folkhälsomyndigheten skriver över denna ”puckel” på de ovaccinerades konto. Tittar vi på hur myndigheten har gått tillväga i sina jämförelser, ser vi tydligt ett manipulativt mönster. De som blivit smittade, inlagda och dött under de tre första veckorna efter första dosen betraktar man som ovaccinerade. Man plockar alltså bort dessa smittade, inlagda och döda från gruppen vaccinerade.
Och de som blivit smittade, inlagda och dött under de två första veckorna efter andra dosen flyttar man också, men i det här fallet från gruppen dubbelvaccinerade till gruppen vaccinerade med enbart en dos. Nu var det alltså resultatet för de som hade fått två doser som förskönades.
Konsekvensen blir att det alltid ser ut att gå sämre än vad det i verkligheten gör för de ovaccinerade. Och det gynnar bilden av den senaste vaccineringen, oavsett om det handlar om dos 1, 2 eller 3.
En brittisk forskare som fick tillgång till kanadensiska data konstaterar att man men den här manipulativa mätmetoden flyttat cirka 56 procent av alla rapporterade dödsfall från de vaccinerade till de ovaccinerade enbart i provinsen Alberta. När jag begärde att få se hur Folkhälsomyndighetens diagram ser ut för de verkligt ovaccinerade (alltså enligt common sense-definitionen att man ännu inte tagit något vaccin mot Covid-19), fick jag svaret, att ”De uppgifter som efterfrågas tas inte längre fram”.
Det här är nu inte vilka siffror som helst. De ligger till grund för diskriminerande åtgärder mot ”de ovaccinerade”, som nästan har blivit ett skällsord i samhället i dag och skapat enorm splittring.
Jag tror inte det behöver sägas, men för säkerhets skull: Det är den som vill diskriminera någon för att han eller hon inte har tagit en spruta som har bevisbördan att visa att diskrimineringen inte saknar grund.
Folkhälsomyndigheten försvarar sig med att hävda att medicinskt färdigvaccinerad betraktas man vara efter 2 sprutor och 2 veckor, för då har man erhållit det förväntade skyddet. Men då måste de vara tydliga mot allmänheten med hur definitionen lyder. Media har givetvis också samma skyldighet. När man konsekvent har upprepat mantrat om att ”X procent av de inneliggande på IVA är ovaccinerade”, har man gjort sig till megafon för en ogrundad smutskastning.
Givetvis är det också moraliskt förkastligt att använda nyord som gör våld på logiken. Krig är fred. Frihet är slaveri. Vaccinerad är ovaccinerad.
Vaccinerna mot Covid-19 har slagit alla rekord i misstänkta biverkningar. I skrivande stund har drygt 96.000 misstänkta biverkningar rapporterats in till Läkemedelsverket. Av dessa rapporter har omkring 20 procent handlagts och minst 9.400 bedömts som allvarliga, varav 369 var dödsfall.
I Radiodokumentären ”Vittnesmål från vaccinlandet” intervjuar jag några av de otaliga svenskar som fått allvarliga hälsoproblem kort efter sprutan. https://folketsradio.se/vittnesmal-fran-vaccinlandet/
vittnar om hur de vaknat mitt i natten med kraftig yrsel och stroke-liknande symtom, många har fått bestående men.
Men med den definition som Folkhälsomyndigheten tillämpar och massmedia vidarebefordrar klassas alltså merparten av dessa misstänkt vaccinskadade individer som ”ovaccinerade”.
 
Detta är inget annat än en ofattbar skandal, inte bara en medicinsk/byråkratisk sådan utan i högsta grad även en journalistisk och samhällelig.
 
Vår historia kommer också att skrivas en vacker dag. Jag vill härmed uppmana alla redaktörer och journalister att ställa sig på rätt sida. Ni kan aldrig mer säga att ni inte visste bättre.”
 
https://nyadagbladet.se/debatt/sa-manipulerar-folkhalsomyndigheten-med-vaccinstatistiken/

Uppdaterat 20:34: Kolla in Läkaruppropet på Facebook. Där finns länkar till Pers frågor till våra myndighetspersoner. Kort sagt så förstår jag varför människor inte har förtroende för våra myndighetspersoner. Som de duckar och inte har några svar på hans helt rimliga och adekvata frågor är helt galet. De har aldrig några siffror och de kan heller inte svara på några frågor kring vilka studier de använder för sina beslut. Vet inte om det bara är okunskap eller om de har sin agenda och därför fortsätter med samma svar hela tiden.

Min blogg startades i mars 2007 som en vardagsblogg med mycket fokus på mode. För några år sedan började jag fokusera på träning och hälsa ur olika perspektiv. Min stora passion är pilates och min dröm är att ha en egen pilatesstudio. Men jag drömmer också om att plugga till sjuksköterska och det närmsta målet just nu är att plugga till specialistundersköterska inom intensivvård och akutsjukvård. Det ska jag ta tag i nästa höst. Häng med mig här på bloggen genom högt och lågt! Just nu är det mycket fokus på ren omvärldsspaning. Vad händer i vår värld egentligen och vad vill våra politiker? Du kan även följa mig på instagram: @hannafialotta och på Facebook: Hannas Pilates VÄLKOMMEN TILL MIG!

Lämna ett svar