Världen idag

Exit WHO

Det här inlägget som jag skrev i juni är så pass viktigt att jag delar det igen i sin helhet.

Jag har skrivit på ett upprop. Och varför det kan man fråga sig? För mig är det viktigt att Sverige får fortsätta fatta egna beslut i hälsofrågor. Att vi får behålla vår suveränitet. Att ingen med ekonomiska intressen i sakfrågan ska ha beslutanderätt. Under pandemin blev det tydligt vad som kan hända om fel personer får beslutanderätt. Titta på vaccinpassen, titta på hur Lena Hallengren skulle ta reda på vilka de ovaccinerade egentligen är. Eller för all del i USA och i Europa där ovaccinerade inte längre fick jobba.

Vad är det då som föreslås? Jo, WHO är just nu ett rådgivande organ men de vill göra en förändring i sin författning som innebär att de istället blir ett lagstiftande organ. Det skulle innebära att WHO får bindande makt över Sverige vid en av WHO utlyst hälsokris. Det ger iallafall mig skrämselhicka.

WHO är varken en oberoende eller demokratiskt folkvald organisation och finansieras idag till största delen av globala storföretag och lobbyorganisationer vilka har starka ekonomiska intressen och incitament att förorda en viss hälsopolitik. Det är därför oacceptabelt att WHO tillåts bli en överstatlig organisation som styr över Sveriges folkvalda regering och befolkning.

Exit WHO

Dessa förändringar vill WHO genomföra:

1. Respekt för värdighet, mänskliga rättigheter och grundläggande friheter stryks: ”Respekten för värdighet, mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för människor” tas bort ur IHR och ersätts av svårtolkade termer som “rättvisa, samstämmighet och inkludering” (equity, coherence, inclusivity). (Artikel 3 – sid 3)

2. Tvångsmedicinering: WHO ges befogenhet att kräva medicinska undersökningar, immunitetsbevis, bevis på vaccinering och att genomföra kontaktspårning, karantän och medicinsk behandling. (Artikel 18, sid. 16-17)

3. Utökad censur: Innebörden av desinformation utvidgas kraftigt och WHO ges mandat att enväldigt censurera och förbjuda vad de anser vara desinformation. (Bilaga 1, sida 36)

4. Sveriges suveränitet förloras: En kriskommitté inom WHO ges befogenhet att ogiltigförklara beslut fattade av suveräna nationer angående hälsoåtgärder och i stället görs kriskommitténs beslut bindande. (Artikel 43 – sid. 21-22)

5. Ändring från rådgivande till bindande: WHO:s övergripande karaktär ändras från att vara en rådgivande organisation som ger rekommendationer, till ett styrande organ vars proklamationer blir juridiskt bindande. (Artikel 1 och artikel 42 sid 22)

6. Potentiella snarare än faktiska nödsituationer: Räckvidden för IHR utvidgas kraftigt till att inkludera scenarier som bara har en ”potential att påverka folkhälsan”. Vad som kan anses påverka folkhälsan kan innefatta områden som t ex klimat, djur och hälsa. Vad som är ett ”potentiellt nödläge” definieras av IHR och kan inte ifrågasättas. För att avgöra om det existerar ett sådant nödläge krävs enligt IHR omfattande övervakning och rapportering. (Artikel 2 – sid. 2 och 3)

7. Planekonomi införs: WHOs generaldirektör får befogenhet att enhälligt utropa ett ”potentiellt nödläge” samt ges kontrollen över landets produktionsmedel. Genom en ”fördelningsplan för hälsoprodukter” kommer vissa stater att utses att leverera pandemibekämpningsprodukter enligt WHOs anvisningar. (Artikel 13A – sid. 12-14)

8. Globalt hälsocertifikat: WHO ges befogenhet att upprätta ett system med globala hälsointyg i digitalt eller pappersformat, inklusive testintyg, vaccinintyg, profylaxintyg, återhämtningsintyg, formulär för passagerarlokalisering och en resenärs hälsodeklaration. (Artikel 18, 23, 24, 27, 28, 31, 35, 36 och 44 samt bilagorna 6 och 8 – sid. 16 – 20 och sid. 22 – 24)

9. Potentiellt enorma finansiella kostnader: Medlemsländerna inklusive Sverige kommer att avkrävas en betydande del av nationens hälsobudget till WHO med total ansvarsfrihet från potentiella skadeståndsanspråk. (Artikel 44A – sid. 25)

9.Internationell samarbetsplikt: Sverige och samtliga medlemsnationer blir skyldiga att bygga, tillhandahålla och underhålla infrastruktur för att följa IHR vid sina gränsövergångar. (Bilaga 10 – Sid. 50 – 51)

Källa på ovan påståenden finns HÄR och HÄR.

Skriv under du också HÄR.

Min blogg startades i mars 2007 som en vardagsblogg med mycket fokus på mode. För några år sedan började jag fokusera på träning och hälsa ur olika perspektiv. Min stora passion är pilates och min dröm är att ha en egen pilatesstudio. Men jag drömmer också om att plugga till sjuksköterska och det närmsta målet just nu är att plugga till specialistundersköterska inom intensivvård och akutsjukvård. Det ska jag ta tag i nästa höst. Häng med mig här på bloggen genom högt och lågt! Just nu är det mycket fokus på ren omvärldsspaning. Vad händer i vår värld egentligen och vad vill våra politiker? Du kan även följa mig på instagram: @hannafialotta och på Facebook: Hannas Pilates VÄLKOMMEN TILL MIG!

2 Comments on “Exit WHO

  1. Det är fina ord de rör sig med, insmickrande och sockrade. Lobbyismen är numera så invävd på officiella att det är svårt för Svenssons att se vad som är genuin omtanke om folket och vad som är planer i lönndom…

Lämna ett svar