• Min vardag

    Jag har förberett en plats….

    Ikväll efter jobbet ska jag plugga till tentan, imorgon ska jag jobba med utbildningens sista basgruppsfrågor. När det är klart ska jag plocka undan samtliga skolböcker och papper som inte på något sätt berör examensarbetet. Platsen i bokhyllan är klar. Jag är så klar nu mentalt.