• Min vardag

    Muntlig feedback och handledning

    Då kan ytterligare en skoldag läggas till handlingarna, i förmiddags fick vi en utbildning i handledning. Det blev riktigt givande diskussioner kring hur man är som handledare. Vi konstaterade att det är riktigt svårt att vara handledare och att det nog inte finns någon som lever upp till bilden av…