Hanna funderar

Hur många fler?

Läs hela artikeln HÄR och studien HÄR.

Hur många fler artiklar och studier av den här typen ska behöva publiceras innan människor i maktposition världen över vaknar? Eller blir man så blind när det är pengar som talar och styr? Det kommer fler och fler studier från forskare som kikar på konsekvenser och eventuella samband med allvarliga risker för vår hälsa. Medan jag skrev på det här inlägget så lyssnade jag samtidigt på Rapport där Moderna nu testat sitt nya uppdaterade vaccin på ungefär 400 personer. Hoppas att det också medför mindre risker för de som tar vaccinet.

Hur många människor har tack vare vaccinet sluppit bli sjuka i covid men istället drabbats av allvarlig hjärtkärlsjukdom eller andra allvarliga hälsoproblem? Personer som inte alls riskerat att bli allvarligt sjuka i covid? Det är en frågeställning som jag tycker vore väldigt intressant att få svar på.

Idag läste jag en artikel om marathonlöparen Charlotta Fougberg som blivit långtidssjuk efter vaccinet. Hur många fler har vi som kan berätta om samma sak? Alla dessa konstiga hälsoproblem som drabbar människor borde verkligen tas på allvar och inte sopas under mattan.

Tänkte här nedan citera en text från Läkaruppropet, länk finns längre ner i inlägget. Om dessa observationer verkligen har med vaccinationen att göra är såklart svårt att avgöra men jag vill dela texten ändå.

Den japanska hjärtkärlkirurgen Kenji Yamamoto skriver i den medicinska tidskriften Virology Journal att all covidvaccinering bör upphöra.

Sammanfattning (abstrakt) av hans artikel:

”Nyligen publicerade The Lancet en studie om covid-19-vaccinets effekt och hur immuniteten avtar med tiden. Studien visade att immunfunktionen hos vaccinerade personer 8 månader efter administrering av två doser covid-19-vaccin var lägre än hos ovaccinerade personer.

Enligt Europeiska läkemedelsmyndighetens rekommendationer kan frekventa covid-19 boostersprutor påverka immunsvaret negativt och är kanske inte genomförbara. Den minskade immuniteten kan orsakas av flera faktorer, t.ex. N1-metylpseudouridin, spikproteinet, lipidnanopartiklar, antikroppsberoende förstärkning (ADE) och den ursprungliga antigena stimulansen.

Dessa kliniska förändringar kan förklara det samband som rapporterats mellan covid-19-vaccination och bältros. Som en säkerhetsåtgärd bör ytterligare boostervaccinationer avbrytas. Dessutom bör vaccinationsdatumet registreras i patienternas journal.

Flera praktiska åtgärder för att förhindra en minskad immunitet har rapporterats. Dessa omfattar begränsning av användningen av icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) inklusive paracetamol för att upprätthålla en låg kroppstemperatur, lämplig användning av antibiotika, rökstopp, stresskontroll och begränsning av användningen av lipidemulsioner, inklusive propofol, som kan orsaka perioperativ immunosuppression.

Sammanfattningsvis är covid-19-vaccination en viktig riskfaktor för infektioner hos kritiskt sjuka patienter.”

Yamamoto berättar att sedan december 2021 har avdelningen för kardiovaskulär kirurgi, Okamura Memorial Hospital, Shizuoka, Japan haft fall av infektioner som är svåra att kontrollera. Här följer ett utdrag ur artikeln om erfarenheterna från den hjärtkirurgiska avdelningen.

”Det fanns till exempel flera fall av misstänkta infektioner på grund av inflammation efter öppen hjärtkirurgi, som inte kunde kontrolleras ens efter flera veckors användning av flera antibiotika. Patienterna visade tecken på att vara immunsupprimerade, och det förekom några dödsfall. Risken för infektioner kan öka. Olika medicinska algoritmer för bedömning av postoperativ prognos kan behöva ses över i framtiden.

Media har hittills dolt biverkningar av vaccinadministration, såsom vaccininducerad immuntrombotisk trombocytopeni (VITT), på grund av partisk propaganda. Institutet möter många fall där denna orsak erkänns.

Dessa situationer har inträffat i vågor, men de har ännu inte lösts trots de åtgärder som vidtagits för att rutinmässigt undersöka patienter som tas in för kirurgi för antikroppar mot heparininducerad trombocytopeni (HIT). Fyra fall av HIT-antikroppspositiva har bekräftats vid institutet sedan vaccinationen inleddes. Dödsfall till följd av VITT efter administrering av covid-19-vaccin har också rapporterats.” Källa: Sammanfattning av Läkaruppropet och själva artikeln finns HÄR.

Min blogg startades i mars 2007 som en vardagsblogg med mycket fokus på mode. För några år sedan började jag fokusera på träning och hälsa ur olika perspektiv. Min stora passion är pilates och min dröm är att ha en egen pilatesstudio. Men jag drömmer också om att plugga till sjuksköterska och det närmsta målet just nu är att plugga till specialistundersköterska inom intensivvård och akutsjukvård. Det ska jag ta tag i nästa höst. Häng med mig här på bloggen genom högt och lågt! Just nu är det mycket fokus på ren omvärldsspaning. Vad händer i vår värld egentligen och vad vill våra politiker? Du kan även följa mig på instagram: @hannafialotta och på Facebook: Hannas Pilates VÄLKOMMEN TILL MIG!

Lämna ett svar