• Min vardag

    Om gårdagen

    Nu har jag då haft min föreläsning i akut omhändertagande. Min idé var ju att inte ha en monolog för deltagarna utan jag ville ha en diskussion och jag ville heller inte servera svaren. Tycker allt att jag lyckades bra med det. Frågan är om det uppskattades av deltagarna, det…