Tänkvärda inlägg av andra

Säkert och effektivt…..

Vill du inte läsa om biverkningar av covidvaccinet så scrolla bara vidare. 🙂

Jag tänker ofta på hur glad jag är över att jag vågade stå emot trycket, att jag vågade följa min magkänsla. Även om människor blev arga på mig och inte ville vara min vän längre. Jag tänker att dessa personer inte var några riktiga vänner från början. Hade de varit det så hade de respekterat min ståndpunkt. Minns en dag när det låg en handskriven lapp i brevlådan där det stod ”håll avstånd, tack! Tyckte det var ytterst märkligt gjort. Varför skulle vi inte hålla avstånd? Iallafall, jag tänker dela några siffror kring biverkningar. Säkert och effektivt var det ja…

Från Sjuksköterskeuppropet, LÄNK till siffrorna

I ett 393-sidigt dokument om farmakovigilans (säkerhetsövervakning för läkemedel) från Pfizer, som begärts ut av EMA, framgår att företaget till och med 19 augusti 2022 registrerat 1,6 miljoner biverkningar för sitt covidvaccin.

Ur dokumentet:

•508 351 individuella fallrapporter om biverkningar som innehöll 1 597 673 händelser;

•1/3 av biverkningarna klassificerades som allvarliga, långt över standarden för säkerhetssignaler som vanligtvis ligger på 15%;

•Kvinnor rapporterade tre gånger så många biverkningar som män;

•60% av fallen rapporterades med antingen ”resultat okänt” eller ”inte återhämtat”, så många av skadorna var inte övergående;

•Det största antalet fall inträffade i åldersgruppen 31-50 år och 92 % hade ingen samsjuklighet, vilket gör det mycket sannolikt att det var vaccinet som orsakade en sådan utbredd, plötslig skada.

De 1,6 miljoner biverkningar som Pfizer har observerat är också uppdelade efter kategori och underkategori av sjukdomar och skador. Pfizer registrerade över 10 000 diagnoskategorier, varav många var mycket allvarliga och mycket sällsynta.

Några exempel:

> 178 000 fall av reproduktions- eller bröststörningar, inklusive störningar som man inte skulle förvänta sig, t.ex. 506 fall av erektil dysfunktion hos män;

~ 127 000 fall av hjärtsjukdomar, som omfattade cirka 270 kategorier av hjärtskador, inklusive många sällsynta sjukdomar, utöver myokardit;

> 100 000 blod- och lymfatiska sjukdomar, för båda dessa finns det en mängd litteratur som kopplar dem till spikproteinet;

> 77 000 psykiatriska störningar, vilket ger trovärdighet åt Dr. Peter McCulloughs forskning som observerar fallstudier som visar att psykos korrelerar med vaccination;

~ 73 500 fall av 264 kategorier av kärlsjukdomar, många av tillstånden sällsynta;

~ 61 500 biverkningar inom ögonsjukdomar från långt över 100 kategorier, vilket är ovanligt för en vaccinskada;

47 000 öronsjukdomar, inklusive nästan 16 000 fall av tinnitus;

3 711 fall av tumörer, godartade och elakartade;

Nästan 700 000 fall av störningar i nervsystemet, hundratals kategorier;

225 000 fall av hud- och vävnadssjukdomar;

190 000 fall av andningsbesvär.

I artikeln vi länkar till beskrivs att Peter Doshi, redaktör för BMJ, nyligen skrev ett brev till FDA där han begärde att myndigheten skulle uppdatera sin produktinformation så att den återspeglar vad vi har lärt oss om vaccinen. Han bad särskilt att de skulle ta med följande biverkningar på etiketten: multisystem inflammatory syndrome hos barn, lungemboli, plötslig hjärtdöd, neuropatiska och autonoma störningar, minskad spermiekoncentration, kraftig menstruationsblödning och detektion av vaccin-mRNA i bröstmjölk.

Orsakssambandet mellan alla dessa biverkningar och vaccinet stöds av omfattande forskning, undersökningar och system för rapportering av biverkningar.

Tyvärr förnekade FDA orsakssambandet mellan någon av dessa biverkningar och COVID-sprutorna.

Min blogg startades i mars 2007 som en vardagsblogg med mycket fokus på mode. För några år sedan började jag fokusera på träning och hälsa ur olika perspektiv. Min stora passion är pilates och min dröm är att ha en egen pilatesstudio. Men jag drömmer också om att plugga till sjuksköterska och det närmsta målet just nu är att plugga till specialistundersköterska inom intensivvård och akutsjukvård. Det ska jag ta tag i nästa höst. Häng med mig här på bloggen genom högt och lågt! Just nu är det mycket fokus på ren omvärldsspaning. Vad händer i vår värld egentligen och vad vill våra politiker? Du kan även följa mig på instagram: @hannafialotta och på Facebook: Hannas Pilates VÄLKOMMEN TILL MIG!

Lämna ett svar